Transformační práce s tělem

Abychom dosáhli hlubokého intimního prožitku, musíme dostatečně uvolnit nejen mysl, ale i tělo. To se někdy ale nemusí dařit. Mohou tomu bránit nedořešená traumata z minulosti, která se zaryla do paměti těla a podvědomě nás ovlivňují. Pomocí tantrických transformačních technik dokážeme tato traumata zvědomit, odblokovat a otevřít cestu zdravému vnímání intimity a příjemným hlubokým prožitkům.

Transformační práce s tělem je individuální program sestavený a navržený klientovi na základě jeho konkrétních potřeb. Většinou je třeba absolvovat více sezení po sobě, přičemž je možné kombinovat různé techniky a metody. Jde především o vědomou práci na sobě samém, kdy masér/masérka je pouze vaším průvodcem. Může zahrnovat různé masážní a bodyworkové techniky, dechová cvičení, terapeutické povídání nebo jiné metody.

Může zahrnovat následující techniky:
  • terapeutická konzultace
  • terapie jizev (pro ženy)
  • přepis limbického otisku za pomoci cíleného tantrického prožitku
  • de-armouring (rozpouštění emočního krunýře)
  • bossy masáž
  • vaginální mapování
  • zvědomování prožitých traumat pomocí lehkých BDSM praktik
  • velký tah a zážitek rozšířeného orgasmu z pomoci cíleného dýchání


Cena jednotlivých sezení:
1,5 hod. – 2.000 Kč
2 hod. – 3.000 Kč
2,5 hod. – 3.900 Kč
3 hod. – 4.400 Kč

Cena individuálních konzultací:
30 min. – 500 Kč
60 min. – 1.000 Kč

Konzultace lze naplánovat samostatně anebo společně s masáží nebo konkrétním terapeutickým sezením (před/po).