Individuální výuka s Janem

Individuální výuka je určená pro jednotlivé páry, naplánovat si jí můžete dle vlastních časových možností (preferovány jsou pracovní dny). Můžete si vybrat libovolné téma a průběh kurzu, výuka bude přizpůsobena vašim potřebám a požadavkům. Kurz je organizován v minimálně 4 hodinových blocích, které na sebe nemusejí časově navazovat. V případě zájmu lze výuku zrealizovat i pro jednotlivce.

Výuku vede Jan Kolář, zakladatel centra Tantra masáže Plzeň. Na výuku lze zajistit asistentku, na které bude lektorem masáž předváděna (účast asistentky navyšuje cenu o 600Kč/výukový den).

Cena výuky:
1 den (cca 7 hodin výuky) – 4.800 Kč
1,5 dne (cca 11 hodin výuky) – 7.200 Kč
2 dny (cca 14 hodin výuky) – 9.600 Kč
2,5 dne (cca 18 hodin výuky) – 12.000 Kč
3 dny (cca 21 hodin výuky) – 14.400 Kč
více než 3 dny – 4.600Kč/den

Objednat se můžete telefonicky na č. 792 315 500 anebo emailem na info@tantramasazeplzen.cz. Rezervace je možná po zaplacení zálohy 20% z celkové ceny naplánované výuky.