Pro maséry

1. PROFESNÍ KVALIFIKACE

Každý profesionální masér, bez ohledu na to, jaký druh masáží vykonává a nabízí, potřebuje k výkonu své práce profesní kvalifikaci Sportovní masér/masérka (69-037-M). To platí i v případě tantrických a relaxačních masáží, či různých dotykových bodyworkových technik. Osvědčení o získání profesní kvalifikace získáte absolvováním zkoušky před autorizovanou osobou. Držitel profesní kvalifikace si může následně zažádat o živnostenský list (vázanou živnost – činnosti pro osobní a fyzickou pohodu).

U nás tuto zkoušku zajišťuje Ing. Jan Kolář, který je autorizovanou osobou, zkouška probíhá přímo v našem salonu v Plzni.

Pro zájemce organizujeme přípravné kurzy, během kterých vás na zkoušku profesní kvalifikace důkladně připravíme. Kurzy jsou doplněny výukovými videi a eLearningem. Přípravné kurzy nepodléhají hodinové dotaci a mají vyšší profesní úroveň než rekvalifikace.

Cena zkoušky: 2.500 Kč
Cena přípravného kurzu: 8.000 Kč

Více o získání profesní kvalifikace »

2. KOMPLETNÍ TANTRICKÝ VÝCVIK

Pokud se hodláte tantrickým masážím věnovat profesionálně, je třeba kromě získání profesní kvalifikace především dokonale zvládnou rituál tantrické masáže, naučit se pracovat s různými typy lidí, umět být stoprocentně vědomý, pochopit, co se odehrává v těle přijímajících a umět efektivně reagovat na různé situace, které během tantrické masáže nastanou. Tyto dovednosti u nás získáte v rámci 100 hodinového profesionálního výcviku, po jehož úspěšném absolvování vám vystavíme také certifikát. 

Někteří naši maséři a masérky vám rádi předají své zkušenosti a dovednosti formou dalšího individuálního školení nebo mentoringu.

Budoucím i stávajícím profesionálům nabízíme následující služby:

  • Kompletní kurz tantrické masáže v rozsahu 100 hodin (pět samostatných víkendových bloků)
  • Přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Sportovní masér/masérka (69-037-M)
  • Přezkoušení před autorizovanou osobou a získání profesní kvalifikace Sportovní masér/masérka (69-037-M)
  • Trénink tantrických masérských dovedností a získání zpětné vazby formou mentoringu od zkušenějších masérek nebo masérů.
  • Individuální doškolení konkrétních témat dle vlastního výběru a potřeby formou individuální výuky.

Více o kurzech »

3. MENTORING

V rámci mentoringu můžete získat cenné rady a zkušenosti od masérů a masérek, kteří se tantře a tantrickým masážím věnují déle než vy. Mohou vás prostřednictvím krátkých jednorázových nebo opakovaných setkání vést ve vašich začátcích, pomáhat získat sebevědomí potřebné pro kvalitní masérskou a terapeutickou práci, zažít si naučené dovednosti, doladit detaily a uhladit techniku masáže a práce s tělem.

Zkušenější maséři a masérky mohou při mentoringu získat zasvěcenou zpětnou vazbu, jiný pohled na osvojené postupy a používané techniky, mají možnost sdílet zkušenosti případně konzultovat různé nestandardní zážitky z dosavadní praxe.

Možné varianty průběhu (lze kombinovat):

  • Konzultace a ústní předávání zkušeností s různými typy klientů, praktická psychologie pro práci s klienty, ujasnění pozice a role masírujícího, vymezení a nastavení osobních hranic, hledání zdravé míry otevření se.
  • Zkušební masáž a předání zpětné vazby od profesionála nováčkovi, kolegy kolegovi.
  • Ukázka vlastních specifických technik, které zkušenější masér/masérka rád/a používá.
  • Kratší individuální výuka konkrétního tématu.


Cena:
400 – 2.000Kč/sezení (dle dohody a obsahu)

4. INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA S JANEM

Individuální kurz obvykle zahrnuje konkrétní témata nad rámec skupinových kurzů, slouží k zopakování nebo prohloubení dříve naučených dovedností. Je organizován pro dvě osoby, jednotlivec si tedy musí na výuku zajistit vlastní figurantku nebo figuranta. Kurz nenahrazuje kompletní tantrický výcvik. Obsah je přizpůsobován konkrétním požadavkům studenta/studentů. Chci vědět více »