Pro maséry

1. MENTORING

V rámci mentoringu můžete získat cenné rady a zkušenosti od masérů a masérek, kteří se tantře a tantrickým masážím věnují déle než vy. Mohou vás prostřednictvím krátkých jednorázových nebo opakovaných setkání vést ve vašich začátcích, pomáhat získat sebevědomí potřebné pro kvalitní masérskou a terapeutickou práci, zažít si naučené dovednosti, doladit detaily a uhladit techniku masáže a práce s tělem.

Zkušenější maséři a masérky mohou při mentoringu získat zasvěcenou zpětnou vazbu, jiný pohled na osvojené postupy a používané techniky, mají možnost sdílet zkušenosti případně konzultovat různé nestandardní zážitky z dosavadní praxe.

Možné varianty průběhu (lze kombinovat):

  • Konzultace a ústní předávání zkušeností s různými typy klientů, praktická psychologie pro práci s klienty, ujasnění pozice a role masírujícího, vymezení a nastavení osobních hranic, hledání zdravé míry otevření se.
  • Zkušební masáž a předání zpětné vazby od profesionála nováčkovi, kolegy kolegovi.
  • Ukázka vlastních specifických technik, které zkušenější masér/masérka rád/a používá.
  • Kratší individuální výuka konkrétního tématu.


Cena:
500 – 2.000Kč/sezení (dle dohody a obsahu)

2. INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Individuální kurz obvykle zahrnuje konkrétní témata nad rámec skupinových kurzů, k zopakování nebo oživení dříve naučených dovedností. Plnohodnotně nahrazuje základní i navazující kurz. Je organizován pro dva lidi, jednotlivec by si tedy měl na výuku zajistit vlastní figurantku nebo figuranta. Obsah je přizpůsobován konkrétním požadavkům studenta/studentů. Více informací k individuální výuce naleznete na tomto odkazu.

3. KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

Pokud se chcete tantrickým masážím věnovat profesionálně, doporučujeme přihlásit se na základní a navazující kurz tantrické masáže. Nicméně pouhé absolvování kurzu z vás skvělé maséry pravděpodobně neudělá. Doporučujeme tedy další výcvik a rozvoj. Někteří naši maséři a masérky vám rádi předají své zkušenosti a dovednosti formou dalšího individuálního školení nebo mentoringu. Kromě toho nabízíme také několik navazujících kurzů rozvíjejících vaše dovednosti ve specifických tématech, jako je vnímání sama sebe a přijímání doteku, umění empaticky dávat, bdsm techniky, intimní masáž nebo celotělový energetický orgasmus.

Do profesionálního výcviku lze zařadit:

  • Základní a navazující kurz tantrické masáže (ve vypsaných termínech).
  • Série rozšiřujících jednodenních rozvojových kurzů (ve vypsaných termínech)
  • Trénink tantrických masérských dovedností a získání zpětné vazby formou mentoringu od zkušenějších masérek nebo masérů.
  • Individuální doškolení konkrétních témat dle vlastního výběru a potřeby formou individuální výuky s lektory, kteří individuální výuku nabízejí.


Seznam všech nabízených kurzů naleznete na www.tantramasazeplzen.cz/tantricke-kurzy.